"Talent Management"

Matcha Ledarskap hjälper större företag och organisationer
att identifiera och utveckla framtidens chefer dels i starten
av en ledarförsörjningsprocess eller traineerekrytering när
det gäller att hitta de framtida ledarna i organisationen och
dels i utvecklingsprogram där de unga potentialerna skall
utvecklas för att svara mot framtidens krav.

Vi använder ett flertal olika instrument för att testa kandidaternas
kompetenser som företagsspel, rollspel, personlighetstester,
begåvningstester samt skräddarsydda övningar anpassade
till företagets verklighet.