Vi arbetar med att utveckla ledarskap
i näringsliv och offentlig sektor.


De viktigaste strategiska ledarinsatserna är att rekrytera rätt medarbetare,
utveckla rätt medarbetare åt rätt håll, säkra framtida ledarförsörjning
och att tillämpa ett effektivt ledarskap.

Vi arbetar med rekrytering och urval, coachning av ledare,
ledningsgruppsutveckling samt personbedömning och ledarförsörjning.
_______________________________________________________

Vi har varit med länge, tillsammans mer än 50 år i branschen.

Det betyder kunskap och erfarenhet. Vi har själva tidigare haft kvalificerade
och personalledande befattningar. Med flera hundra lyckade rekryteringar, utvecklingsinsatser i ledningsgrupper och coachningsinsatser har vi många nöjda kunder att referera till.
Se även fliken "Avslutade rekryteringar"