Matcha Rekrytering & Ledarskap

Postadress:
World Trade Center
Box 5243
402 24 GÖTEBORG

Besöksadress:
World Trade Center
Reception våning 5
Mässans gata 18


 

Sven HjällboSven Jellbo Ingenjör och Civilekonom, har bland annat arbetat som controller, ekonomichef och VD inom tillverkningsindustrin. Sedan 1995 konsult med inriktning på ledarutveckling och rekrytering. Genom egen operativ bakgrund är Sven väl förtrogen med industrin men har de senaste åren också arbetat mycket med offentlig sektor, såväl med kommuner som med tunga rekryteringar inom sjukvården.

Mobil: 0705-29 98 24
Mail: sven@matchaledarskap.se


Magnus Johansson Beteende- och Personalvetare, har en lång karriär inom HR och som operativt ansvarig chef. Magnus har erfarenhet från koncernledningsarbete som HR-direktör för Volvo Cars och SKF koncernen. Han har också varit VD för SKF Sverige och SKF Kina. Magnus är främst inriktad på ledarskap och förändringsprocesser.

Mobil: 0706- 67 18 12
Mail: magnus@mejex.se