Vi hjälper ledningsgrupper att effektivisera sitt arbete med utgångspunkt i
arbetssätt, interaktion och relationer.

En ledningsinsats inleds med att vi kartlägger syfte och arbetssätt för att öka effektiviteten i ledningsarbetet och skapa en struktur som motsvarar syftet.

Därefter arbetar vi med att bygga ett team av ledningsgruppens medlemmar.

En ledningsutvecklingsinsats kan sträcka sig från ca sex månader upp till två år beroende på behovet och syftet med insatsen. Arbetssättet är seminarier, workshops och olika företagsspel.

Vi har arbetat med ledningsgrupper i tillverkningsindustri, IT-bolag, energibolag kommunledningar och andra offentliga organisationer.
Se även fliken "Utvecklingsinsatser exempel" .