Tillsammans med vår kund väljer vi den metod som är bäst för att nå rätt målgrupp för
aktuell rekrytering – annonsering, search eller en kombination av båda metoderna.

Vi hjälper gärna till med hela rekryteringsprocessen - från kravspecifikation och
målgruppsdefiniering via arbetet med insamling av möjliga kandidater till den slutliga
matchningen av person och aktuellt arbete.

Vi kan också komma in då bara ett fåtal kandidater finns kvar med den kvalificerade
bedömning som krävs inför det slutliga valet.


>Till aktuella rekryteringar