Vi har alla varit med om upplevelsen av hur framgångsrik en verksamhet kan bli
med ”rätt person på rätt plats” och hur förödande motsatsen kan vara.

Ibland har vi även själva känt att vi inte passar in i en viss situation eller med
en viss uppgift.

För att hjälpa våra kunder att välja rätt och våra kandidater att få ut mesta möjliga
av sina kompetenser så arbetar vi med personbedömningar.

Vi bedömer människors personlighet och beteende
i relation till uppgifter och till mål.

Tillsammans med våra uppdragsgivare går vi igenom den situation som en tänkt
kandidat skall verka i, vilka mål som man vill uppnå med verksamheten och vilka
personlighetsmässiga krav detta ställer på personen.

Vi använder sedan väl utprovade och godkända verktyg för att utvärdera den
sökandes personlighet för att åstadkomma bästa möjliga matchning mellan
arbetskraven och personen.

Till vår hjälp har vi personlighetstester, begåvningstester, färdighetstester,
360-graders-tester, företagsspel, simuleringsövningar, djupintervjuer samt
referensintervjuer hos tidigare arbetsgivare.

Våra uppdragsgivare får en uttömmande rapport om kandidaternas styrkor och
begränsningar i relation till de givna kraven och en tydlig rekommendation från oss.

I samband med coachinginsatser och ledningsutveckling använder vi
personbedömningen som ett sätt att identifiera utvecklingsområden och hjälpa
individen att hitta alternativa handlingssätt för att öka sin förmåga att leda andra.