Våra samarbetspartners i norden är:

Bonaventura - Trondheim
People Capital Partners - Köpenhamn
People Impact - Malmö
People Management i Finland, Lettland, Litauen och Estland
Pro Astri
- Stockholm
Visindi AS - Oslo

Som kund får du därmed tillgång till en bredare kompetens,
lokal kännedom om respektive marknad, stora gemensamma
resurser vilket skapar hög effektivitet i rekrytering och search.
Vi har genom våra partners möjlighet att lösa dina
rekryteringsbehov i Skandinavien och via det globala
nätverket hjälper vi våra kunder i mer än 30 länder.

För våra kandidater innebär samarbetet tillgång till fler
intressanta befattningar och större möjlighet att utveckla
sin potential.